خانه / سمينار

سمينار

تازه‌های اسپرانتو در ایران

اصفهان: به زودی اسپرانتودانان اصفهان نشستی برای آشنایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی خود برگزار خواهند کرد. هماهنگی‌های اولیه در این خصوص صورت گرفته و خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. نیشابور: به همت دکتر مجید جعفری استاد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه نیشابور سمینار معرفی زبان اسپرانتو به …

ادامه... »

همایش روز کتاب اسپرانتو

همایش روز کتاب اسپرانتو (زبان بین‌المللی) سخنرانی نمایش پرسش و پاسخ نمایشگاه کتاب و مطبوعات زمان: روز ۵ شنبه ۲۶ آذرماه مکان: سالن همایش بانک صادرات مرکز –  رشت

ادامه... »