دوره‌های آموزش اسپرانتو به زبان‌های گوناگون

دوره‌های آموزش اسپرانتو به زبان‌های گوناگون

دوره‌های آموزش اسپرانتو به زبان‌های گوناگون 258 195 Hamzeh

به زودی به عنوان بخشی از فعالیت‌های کمیسیون خاورمیانه و شمال آفریقای انجمن جهانی اسپرانتو دوره‌های آموزش اسپرانتو به زبان‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است که توسط انجمن اسپرانتوی ایران و تحت عنوان “تیبور سکلی” )Tibor Sekelj( برگزار خواهد شد. هدف از این برنامه، آموزش آنلاین اسپرنتو به طور عمده به زبان های خاورمیانه و آسیا است. دوره ها بعداً در یوتیوب و آپارات منتشر می شوند.

[contact-form-7 404 "Not Found"]