خبرها و موزیک های اسپرانتو را از رادیو بشنویم

خبرها و موزیک های اسپرانتو را از رادیو بشنویم

خبرها و موزیک های اسپرانتو را از رادیو بشنویم 194 200 surush

 

دوستداران زبان اسپرانتو میتوانند با مراجعه به لینک های زیر از طریق رادیوهایی اسپرانتو ، در جریان اخبار و اطلاعات اسپرانتو قرار بگیرند.

http://www.esperanto.org/literaturo/RealAudio/

 

https://esperanto-radio.com/

 

http://pola-retradio.org/

 

http://www.radio-vatikana-esperanto.org/

 

https://www.esperanto.com.br/cultura/radio/

 

http://radio.esperanto-ondo.ru/

 

Radio Esperanto, №45

خطا: فرم تماس پیدا نشد.